VZW HUROKI                


Hulp Roemeense Kinderen

 

Familiesponsoring

Een Roemeens kind een betere toekomst geven ... dat kan heel eenvoudig!

HUROKI is sinds februari 1990 actief in de noordelijke provincie BIHOR in Roemenië. De levensomstandigheden zijn soms heel schrijnend en vele gezinnen zijn kroostrijk, hebben een laag inkomen (180€ per maand), zijn werkloos, één-oudergezinnen ...

Het dagelijkse leven blijft enorm zwaar en moeilijk, voedingsmiddelen zijn voor vele gezinnen onbetaalbaar en de prijzen gaan steeds de hoogte in.

Door financiële adoptie kan u voorkomen dat nog meer kinderen uit arme gezinnen in tehuizen terechtkomen, want thuis opgroeien geeft elk kind de beste ontwikkelingskans.

Wilt u een kind financieel adopteren dan helpt u meteen ook de familie vooruit.

De financiële adoptie gebeurt door maandelijks 20€ of tweemaandelijks 40€ over te schrijven naar het HUROKI rekeningnummer AXA BE39 7509 4597 8619 met vermelding van de naam van het kind of 'familiesponsoring'. Via HUROKI bekomt u naam, foto en ades van uw sponsorkind. De gesponsorde kinderen worden regelmatig door ons bezocht.

Het bedrag wordt op vastgestelde data door de Roemeense verantwoordelijke Monica bezorgd, waarbij telkens een ontvangstbewijs wordt ondertekend door de Roemeense ouder.

De financiële adoptie wordt ten zeerste gewaardeerd en de Roemenen zijn zeer dankbaar voor de bekommernis, het begrip en de hulp vanuit België.

Een aanmeldingsformulier kunt u bekomen via de rubriek Formulieren.

                    MULTUMESC! - Dank u wel!