VZW HUROKI                


Hulp Roemeense Kinderen

 

Dagcentrum - Centru de zi social

In september 2011 werd het dagcentrum 'centru du zi social' in Oradea geopend waar kinderen en jongeren met een lichte mentale en/of fysische beperking begeleid worden door Roemeense vrijwilligers. De meesten onder hen komen uit sociaal lagere groepen, uit instellingen of uit arme gezinnen.
In kleine groepen worden de kinderen begeleid bij aangepaste activiteiten, waarbij ze zich creatief ontwikkelen en praktische vaardigheden aanleren.
Roemeense vijwilligers ondersteunenen hen bij het aanleren van initiatie Engels en computerles, huistaak begeleiding en verder creatieve expressie, dans en folklore.

Hier wordt op een leuke manier gespeeld en omgegaan met de kinderen, waardoor zij een goede voorbereiding krijgen op een zelfstandig leven in de hedendaagse maatschappij.
Dagelijks komen hier een 25-tal kinderen die met liefde, geduld en begrip vooruit geholpen worden. Het doet zo'n deugd te ervaren hoe enthousiast ze naar het dagcentrum komen.

Met Kerst krijgen alle kinderen een kerstpakket gevuld met een sjaal, muts, potloden, stiften, speelgoedje, snoep, koekjes en fruit.